კიბო – დაავადება, გამოწვეული ვიტამინ B 17–ს დეფიციტით? ედუარდ გრიფინის თეორია

ამერიკელი ავტორი ედუარდ გრიფინი ამტკიცებს, რომ კიბო – დეფიციტის მსგავსი დაავადებაა, ისევე, როგორც цинга და пилагра  (ცინგა – დაავადება, რომელიც კლავდა უამრავ ადამიანს, განსაკუთრებით, მეზღვაურებს შორეული ნაოსნობებისას, ხოლო მკურნალობა კი უმარტივესი იყო – ვიტამინი C).

გრიფინი ამტკიცებს, რომ კიბოს გამომწვევი მიზეზიც ვიტამინის ნაკლებობაა, კერძოდ, ვიტამინ B 17–ა საუბარი.

1974 წელს მან გამოუშვა წიგნი “სამყარო კიბოს გარეშე”.

მისი აზრით, კიბოს იწვევს თანამედროვე ადამიანის კვების დაციონი (ადამიანები რომ უამრავ არაჯანსაღ საკვებს მოიხმარენ – ეს უდავოა).

გრიფინი თავის თეორიას ამყარებს იმ მოსაზრებითაც, რომ კიბო ემართებათ ადამიანებს და შინაურ ცხოველებს, (რომელსაც ადამიანი კვებავს) ხოლო გარეულ, ბუნებაში მცხოვრებ ცხოველებს არ ემართებათ.

ვიტამინ B 17 ცნობილია ლაეტრინის სახელით.

მისი წიგნი ხელმისაწვდომია აუდიოწიგნის და ონლაინ წიგნის სახით.

ვიტამინი B 17 – მოიპოვება სხვადასხვა მცენარის კურკებში.

წიგნში საინტერესო რჩევებია სწორი კვების შესახებ.

ეს არის ამონარიდი წიგნიდან, თუ სად არის ეს ვიტამინი მცენარეებში და როგორია მისი მოქმედება.

აქვე დავძენთ, რომ ოფიციალური მედიცინა ამ თეორიას არ იზიარებს, თუმცა რამდენად სანდოა თავად ოფიციალური მედიცინა და მისი განაჩენები?

 

В организме человека Витамин В17 обладает противораковыми свойствами: притягивается к раковым клеткам, уничтожает их, не разрушая здоровую ткань. Кроме того, это вещество действует, как болеутоляющее средство, улучшает обменные процессы, замедляет процесс старения. Витамин B17 найден в… семенах яблока, персика, вишни, винограда и абрикоса. Он обнаружен в некоторых бобовых и многих травах, а также в горьком миндале. Жесткое ядро в глубине абрикоса находится там совсем не для того, чтобы его выбрасывать. Фактически, эта плотная деревянная оболочка защищает один из наиболее замечательных пищевых продуктов на земле. Витамин безвреден для тканей тела по той простой причине, что каждая молекула В17 состоит из одного соединения цианида, одного – бензолдехида и двух соединений глюкозы (сахара), плотно упакованных вместе. Чтобы цианид стал опасен, в первую очередь необходимо “вскрыть” молекулу и освободить его, на что способен только энзим под названием бета-глюкозидаза. Этот энзим присутствует в теле в минимальных количествах, но почти в 100 раз его больше в раковых опухолях. Следовательно, цианид освобождается только в раковых участках тела с поразительными результатами, губительными для раковых клеток, потому что бензолдехид тоже освобождается в то же самое время. Это – смертельный яд по своим свойствам, но в сочетании с цианидом он становится в 100 раз сильнее. Эффект, производимый этими веществами на раковые клетки, превосходит все ожидания. Раковые клетки погибают.Чтобы удовлетворить потребности организма в этом витамине, мы должны или есть семена этих плодов, или пополнять им наш рацион в форме таблеток. В настоящее время, к сожалению, это запрещено правительством, но мы надеемся, что вскоре увидим этот витамин доступным и сможем предотвращать рак таким же образом, каким мы предотвращаем цингу. Мы нуждаемся в эквиваленте приблизительно семи абрикосовых семян в сутки. Это количество предотвратит возможность ракового заболевания. Почти во всех случаях рака, когда B17 принимается в больших дозах, раковые опухоли стягиваются. Для профилактики рака начните с небольшого количества семян: 1-2 в день и дойдите до 7 – 10 шт. Старайтесь не употреблять сахар-рафинад (сахар подкармливает раковые клетки), кофеин (очень плохо влияет на печень и почки), и муку высшего сорта (легко обращается в сахар в организме). Старайтесь есть больше необработанных пищевых продуктов.Эта история не одобрена ортодоксальной медициной. Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Американская медицинская ассоциация (AMA) и Американское общество по борьбе с раковыми заболеваниями навесили на нее ярлыки «мошенничество» и «шарлатанство». Факты, однако, свидетельствуют о том, что разгадка проблемы рака наконец найдена. Почему ортодоксальная медицина вела войну против этого нелекарственного подхода к лечению рака? Автор утверждает, что ответ надо искать не в науке, а в политике – и основывается он на скрытой экономической и финансовой политике тех, кто заправляет медицинскими учреждениями.

 

 

 

 

(Visited 6,081 times, 1 visits today)