რუსმა მეცნიერებმა გადაწყვიტეს 12 000 წლის “გამოქვაბულის ლომის” კლონირება

12 000 წლის “გამოქვაბულის ლომის” 2 ბოკვერის ნეშტი, ძალიან კარგად შენახული ყინულში, იპოვეს რუსეთის შორეულ ჩრდილოეთში, სახას რესპუბლიკაში. 2015 წელს.

ბოკვერები 2 კვირისანი იყვნენ, როდესაც გაიყინენ და მათი სხეულები იმდენად კარგადაა შენარჩუნებული, რომ რუსმა და სამხრეთ კორეელმა მეცნიერებმა გადაწყვიტეს “გამოქვაბულის ლომის” კლონი შექმნან, თუ მოხერხდება სათანადო დნმ–ს პოვნა.

ერთი ბოკვერი კლონირებისათვის იქნება გამოყენებული, მეორე კი მუზეუმში იქნება დაცული.

ვნახოთ!

(Visited 954 times, 1 visits today)