უდაბნოს ჰანგები – ტუარეგთა ეთნიკური მუსიკა

ლურჯსამოსიან უდაბნოს ბინადართა ეთნიკური მუსიკა პოპულარობით სარგებლობს ევროპელ ეთნო-ფოლკის მოყვარულთა შორის.