ძაღლი, რომელმაც იცის ბრძანება – “იჩურჩულე”

ამ ვაჟბატონს ბროდი ჰქვია. პატრონი ეუბნება – ” ილაპარაკე” და ის ჰყეფს, პატრონი ეუბნება – იჩურჩულე და ის… ძაღლურად ჩურჩულებს!

ბროდის ვიდეომ 10 დღეში მილიონნახევარი ნახვა აკრიფა.

ეს ერთგულება თვალებში და ეს “ვაფრენ შენზე, პატრონო”… ძალიან საყვარელია.